PRISER - EUROPA NOSTRA AWARDS/European Union Prize for Culture Heritage

Europa Nostra har sedan slutet av 1970-talet delat ut priser för att inspirera och lyfta fram speciellt framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön och ett flertal svenska projekt har belönats. Under 2003 instiftade EU ett kulturarvspris som administreras av Europa Nostra. Dessa båda priser har därför slagits samman till ett Europa Nostra Awards/European Union Prize for Culture Heritage och innehåller fyra tävlingskategorier:

Kategori 1:  Conservation
För bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö

A.  Arkitektur     B.  Kulturlandskap     C.  Konstföremål     D.  Arkeologi     E.  Industriminnesvård och ingenjörsskap 

Kategori 2:  Research
För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur

Kategori 3:  Dedicated Service
För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar med flera

Kategori 4:  Education, Training and Awareness-Raising
För föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Information om villkor och nödvändiga handlingar för ansökan finns att läsa under www.europanostra.org där även anmälningsblanketter kan hämtas. Där presenteras också alla pristagare från 2002 och framåt. Klicka på denna länk för ytterligare information hur ansökan sker.

Projekt nomineras direkt till Europa Nostras Internationella kontor i Haag, men önskas en inledande diskussion kan kontakt tas med organisationens Heritage Awards Coordinator Ms Elena Bianchi (eb@europanostra.org, +31 703 024 059) eller Cecilia Sagren (ordforande@europanostra.se) hos svenska Europa Nostra. Sista anmälningsdag är 1 oktober.
Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se