OM EUROPA NOSTRA
BLI MEDLEM DIREKT

Klicka här

VÅRA STADGAR

Våra stadgar
- Europa Nostra - Sverige.
............................................................
Verksamhetsplaner
- Europa Nostra - Sverige.

STYRELSEN

Klicka här
EUROPA NOSTRA - SVERIGE

Nationella Nostras har bildats i många länder för att skapa bättre kontakter för medlemmar och för Europa Nostras kännedom om länderna i fråga.

Under november månad 2006 bildades också en ideell svensk förening: Europa Nostra – Sverige

Europa Nostras huvudsakliga uppgifter är att:

• Påverka politiker och beslutsfattare
• Bedriva kampanjer när kulturarv hotas
• Verka för att idéer och erfarenheter sprids
• Medvetengöra och uppmärksamma kulturarv
• Utse och belöna utmärkta bevarandeinsatser

Europa Nostra stödjer nationella och internationella kampanjer som slår larm när värdefulla kulturmiljöer i Europa på olika sätt är hotade och gör då uttalanden och informerar på olika sätt om detta. Den årliga pristävlingen ”The European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards” är ett annat verktyg som Europa Nostra instiftat för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Europa.

Vårt gemensamma kulturarv är en viktig del av den europeiska egenarten och Europa Nostra verkar på olika sätt för att detta på bästa sätt uppmärksammas i integreringen av det nya Europa.

Europa Nostra – Sverige

I flera av Europas länder har nationella Nostras bildats som paraplyorganisationer för de nationella Europa Nostra-medlemmarna. Detta för att skapa bättre kontakter för medlemmarna och för Europa Nostras kännedom om länderna i fråga. Under november månad 2006 bildades en ideell svensk förening: Europa Nostra – Sverige
Europa Nostra stödjer nationella och internationella kampanjer som slår larm när värdefulla kulturmiljöer i Europa på olika sätt är hotade och gör då uttalanden och informerar på olika sätt om detta.

Ett viktigt projekt är The 7 Most Endangered där Europa Nostra - i samarbete med Europeiska Investeringsbanken - vartannat år väljer ut och stödjer 7 olika objekt i Europa.

Den årliga pristävlingen ”The European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards” är ett annat verktyg som Europa Nostra instiftat för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Europa.

Vårt gemensamma kulturarv är en viktig del av den europeiska egenarten och Europa Nostra verkar på olika sätt för att detta på bästa sätt uppmärksammas i integreringen av det nya Europa.

Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se