EUROPA NOSTRA SVERIGE - NYHETER

The 7 Most Endangered

I samarbete med Europeiska Investeringsbanken kan stöd sökas för hotade kulturarv.  Klicka här för mer information om The 7 Most Endangered.

30 juni är sista dag att nominera ett hotat kulturarv för programmet - Klicka här för nomineringsformulär.Nobelcenter

På Nobeldagen den 10 december genomfördes en demonstration för att stoppa bygget av Nobel Center på Blasieholmen. Klicka här för mer information.

  • Vår vackra huvudstad fördärvas genom rivningen av historisk hamnmiljö med Tullhuset samt magasin och uppförandet av den gigantiska Nobelkolossen. Bevara den gamla stenstadens möte med havet.
  • Stor risk för att projektet kommer att bli en gökunge som kommer att sluka stora summor av offentliga medel till men för övriga kulturanslag. Projektet finansieras med 800 milj. kr. av skattebefriade forskningsmedel från HM-familjens och Knut & Alice Wallenbergs stiftelser. Budget 1,2 miljarder, sannolik totalkostnad 1,5 miljarder kr - saknas minst 400 miljoner. Nobelstiftelsen får inte bygga hus och Nobelhuset AB har inga pengar.
  • Om finansieringen ordnas, flytta bygget till Vinterviken eller nya Hagastaden med över 10.000 forskare på gångavstånd!

Av 1.214 inkomna yttranden över detaljplanen avstyrker 90% planen med rivningarna, däribland de viktigaste remissinstanserna: Statens Fastighetsverk, Skönhetsrådet, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Stadsmuseum, Nationalmuseum, Stockholms stads Kulturmiljöutskott, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Europa Nostra - Sverige, STF m. fl.  Även den statliga utredningen SOU 1997:117 avråder från att placera ett Nobelcenter på Blasieholmen.
Debattartikel i Dagens Nyheter, maj 2016, av ordföranden för Europa Nostra-Sverige, Kristina Wik - Försvararna av Nobel Center förstår inte problematiken


Senaste nyhetsbrevet -vi skickar ut nyhetsbrev till våra medlemmar - bli medlem så erhåller du detta regelbundet!
AKTIVITETER EUROPA NOSTRA - SVERIGE

Europa Nostra - Sverige anordnar årligen ett medlemsmöte med årsmöte och ett aktuellt tema för Europa Nostras svenska medlemmar under våren samt temakvällar för medlemmar och gäster. Klicka på länkarna för temakvälarna nedan för mer information.

Temakväll Salt & Rödfärg - pågående drift i gamla kulturmiljöer.  Historiska industrinäringar som fortfarande är i drift. Saltproduktion i Baskien och rödfärg i Falun, båda med mycket lång drift- och produktionshistoria. Båda framställer fortfarande produkter på traditionellt sätt och omfattar värdefull kulturhistorisk miljö. Hur förvaltas detta idag? Hur påverkas lokalmiljön? Hur ser framtiden ut? Smörgås, kaffe och ett glas vin och tid för både mingel och diskussioner. Klicka på blåmarkerad text för ytterligare information!

För Europa Nostras internationella aktiviteter, klicka här.Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se