ÅRSMÖTE - EUROPA NOSTRA - SVERIGE

2017

Torsdagen den 16 mars kl 16.30
Varmt välkomna till 2017 års medlemsmöte - kallelse - som i år hålls på Östasiatiska museet, Kyrkslingan 9, Skeppsholmen, Stockholm.

Efter årsmötet har vi en Temakväll -  Kulturarv i konfliktzoner.  Förstörelsen i Syrien är omfattande och har drabbat ett brett sammanhang av arkeologiska platser och bebyggelsemiljöer. Eva Myrdal, arkeolog och seniorforskare vid Världskulturmuseerna, informerar om olika aktiviteter i Sverige med inriktning mot kultur, kulturarv och situationen i Syrien. Layla Kandakji och Emad Alsaleh, arkitekter och forskare från Aleppo, presenterar situationen i Aleppo och diskuterar frågor kring återuppbyggnad. Anas al Khabour, forskare och arkeolog från Syrien, diskuterar hur skador på och förstörelse av kulturarv kan dokumenteras som underlag för kommande prioriteringar av räddningsinsatser.

Årsmöteshandlingarna finns att ladda ned längre ned på sidan, men kommer också att finnas tillgängliga i lokalen. 

Programmet i korthet

16.30   Europa Nostra-Sveriges årsmöte med aktuell information  
17.30   Paus och mingel med kaffe och smörgås - Pris 200 kronor insätts på PG 30 37 76-9  
18.00   Temakväll Kulturarv i konfliktzoner (se ovan!)
19.45   Diskussion och mingel med ett glas vin fram till cirka 20.30 

Anmälan till årsmötet och seminariet

Anmälan behöver göras senast den 13 mars via mail till,  cecilia.sagren@telia.se. 
Motioner måste lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet via e-post till,  tina@tinawikarkitekter.se.

Årsmöteshandlingar

Dagordning
Verksamhetsplan 2017 (utdelas på årsmötet)
Årsredovisning för 2016
Revisionsberättelse för 2016 (utdelas på årsmötet)
Kallelse Europa Nostra Sverige - årsmöte 16 mars 2017

Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se