ÅRSMÖTE - EUROPA NOSTRA - SVERIGE

2018

Måndagen den 16 april kl 16.30
Varmt välkomna till 2018 års medlemsmöte - kallelse - som i år hålls på Spanska Ambassaden, Djurgårdsvägen 21, Stockholm.

Efter årsmötet har vi en Temakväll -  Salt & Rödfärg - pågående drift i gamla kulturmiljöer.  som handlar om historiska industrinäringar som fortfarande är i drift. Saltproduktion i Baskien och rödfärg i Falun, båda med mycket lång drift- och produktionshistoria. Båda framställer fortfarande produkter på traditionellt sätt och omfattar värdefull kulturhistorisk miljö. Hur förvaltas detta idag? Hur påverkas lokalmiljön? Hur ser framtiden ut?

Årsmöteshandlingarna finns att ladda ned längre ned på sidan, men kommer också att finnas tillgängliga i lokalen. 

Programmet i korthet

16.30   Europa Nostra-Sveriges årsmöte med aktuell information  
17.30   Paus och mingel med kaffe och smörgås - Pris 200 kronor insätts på PG 30 37 76-9  
18.00   Välkomstord av ambassadör Gabriel Busquets och Tina Wik - därefter temakväll Salt & Rödfärg (se ovan!)
19.35   Diskussion och mingel med ett glas vin fram till cirka 20.30 

Anmälan till årsmötet och seminariet

Anmälan behöver göras senast den 12 april via mail till,  cecilia.sagren@telia.se. 
Motioner måste lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet via e-post till,  tina@tinawikarkitekter.se.

Årsmöteshandlingar

Dagordning
Verksamhetsplan 2017 (utdelas på årsmötet)
Årsredovisning för 2017
Valberedningens förslag
Kallelse Europa Nostra Sverige - årsmöte 16 april 2018

Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se