BLI MEDLEM
Europa Nostra – Sverige bildades 2006 och är en förening för Europa Nostras svenska medlemmar.

Föreningen hälsar alla ideella bevarandeorganisationer och kulturintresserade privatpersoner varmt välkomna att teckna medlemskap! Institutioner, myndigheter, stiftelser och företag kan teckna stödjande medlemskap.

Som medlem tillhör du både den internationella och den svenska organisationen och kan delta vid alla publika arrangemang.

Europa Nostra har tre medlemskategorier: Individuella medlemmar, medlemsorganisationer  och stödjande organisationer.

Förutom att stödja den goda saken får medlemmar:

• Rösta och medverka på internationella och svenska årsmöten
• Delta vid publika evenemang utomlands och i Sverige
• Internationella kontakter inom kulturarvsområdet genom det stora nätverket
• Information om vad som händer i Europa via Europa Nostras publikationer och News letters
• Individuella medlemmar kan även resa med Heritage Tours kulturresor

Europa Nostra-Sverige håller normalt vårt årliga medlemsmöte i under mars månad. Mötet kombineras med intressanta föredrag och är ett tillfälle att träffas och diskutera aktuella inhemska och internationella kulturarvsfrågor.
För tecknande av medlemskap, ladda ned och skicka in en anmälningsblankett (se nedan).

Individuella medlemmar kan ansluta sig direkt. Ansökningar från föreningar och stödjande organisationer prövas först av Europa Nostras internationella styrelse och medlemsavgiften debiteras från sekretariatet i Haag.  Gällande årsavgifter, från och med kalenderåret 2014 utgör,

Individuella medlemmar 
- Enskild  80 EUR 
- Par  130 EUR 
- Junior (under 30 år)  40 EUR 
  
Medlemsorganisationer 200 EUR 
Stödjande organisationer 200 EUR 

Frivilliga stöd har stor betydelse för den ideella organisationens möjligheter och är varmt välkomna - Europa Nostra-Sverige har plusgiro : 30 37 76 - 9.

Anmälningsblanketter

Individuell medlem
Medlemsorganisation
Stödjande organisation


Europa Nostra - Sveriges styrelse

Här kan Du se vilka som sitter i styrelsen för Europa Nostra - Sverige..

Europa Nostra - Sverige  I  Ulvåsa, 591 95 Motala  I  Telefon, 070-536 30 07  I  E-mail, info@europanostra.se