Tina Wik - ordförande

ordforande@europanostra.se
@ skrivs (at) för att undvika spam.

Arkitekt med eget kontor och slottsarkitekt för Örebro slott.
Tina har varit projektledare för Kulturarv utan Gränser i Bosnien vars
restaureringarfick ett Europa Nostra pris. Tina har även fått ett
EN-pris för Församlingshemmet i Nora som hon också har ritat.


Cecilia Sagren, kassör

cecilia.sagren [at) kkh.se
@ skrivs (at) för att undvika spam.

Lektor vid kursen för restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan.
Styrelseledamot i Sällskapet för restaureringskonst samt är ordförande
i Bebyggelsehistoriska föreningen vid Stockholms Universitet.
Egen verksamhet med inredningsprojektering.


Barbro Mellander, sekreterare

barbro.mellander (at) gmail.com
@ skrivs (at) för att undvika spam.

Landsantikvarie i Skåne och chef för Regionmuseet i Kristianstad.
Bosse Lagerqvist

bosse.lagerqvist (at) conservation.gu.se
@ skrivs (at) för att undvika spam.

Prefekt för institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet,
där han har varit verksam sedan 1980-talet. Hans forskningsintressen
idag omfattar främst det industriella och det maritima kulturarvet.
Bosse sitter även i styrelsen för SIM, Svenska Industriminneföreningen.


ADJUNGERADE

Åsa Ahrland
asa.ahrland (at ) slu.se
@ skrivs (at ) för att undvika spam

Anna är Landskapsarkitekt och undervisar på SLU -
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.


Hélène Hanes
helene.hanes (at) sfv.se
@ skrivs (at) för att undvika spam.

Hélène arbetar på Statens Fastighetsverk som kulturarvsspecialist
och har tidigare varit handläggare på Skönhetsrådet och även arbetat
inom Riksantikvarieämbetet.
    SVENSKA
  STYRELSEN
Carl von Essen, vice ordförande

carl.von.essen (at) europanostra.se
@ skrivs (at) för att undvika spam.

Förvaltar Ulvåsa herrgård med mycket praktiskt byggnadsvårdsarbete.
Arbetat i olika projekt, främst workshops/byggnadsvårdsläger i
Baltikum, Balkan och Afrika.  Varit mångårig styrelseledamot inom
Svenska Byggnadsvårdsföreningen.