Turisthotellet Kung Oscars i Marstrand

Föreningen har engagerat sig för bevarandet av den unika bebyggelsemiljön i Marstrand. Redan 2007 uppmanade styrelsen kommunstyrelsen i Kungälv att ej bevilja rivningslov för det tidigare Turisthotellet. Huset har därefter lämnats åt sitt öde varför styrelsen i mars 2012 ånyo skrivit ett brev till kommunstyrelsen med uppmaningen att med kraft se till att byggnaden räddas och får bästa skydd.

Skrivning till Kungälvs kommun, 2012-03-23 (engelsk version)
Skrivning till Kungälvs kommun, 2007-09-11 (engelsk version)

Kiruna Stadshus

Kiruna stadshus behåller sin status som byggnadsminne. Det står klart sedan länsstyrelsen i Norrbotten fattat beslut om att ändra byggnadsminnesförklaringen i stället för att häva den. De delar av den 50 år gamla byggnaden som är skyddade av kulturminneslagen kommer att monteras ned och flyttas för att återuppföras på ny plats. Det är ett led i de omflyttningar som görs av stora delar av Kiruna på grund av gruvbrytningen.

Debattartikel i SvD, 2011-04-19 (engelsk version)


Spannmålsmagasinet i Eslöv

• Brev till kommunledningen i Eslöv, 2005-02-10

Stockholms Stadsbibliotek

Måndagen den 12 okt kunde vi glädjande läsa på kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts blogg att stadsbiblioteksprojektet inte kommer att utföras. Kritiken har varit massiv och i de senaste protestbreven från fyra av Europas ledande kulturorganisationer har staden fått allvarlig kritik och ombetts att sätta stopp för projektet.

Brev till finansborgarrådet Sten Nordin, 2009-10-05
Pressmeddelande, 2009-10-05

Övriga uttalanden

• Pressmeddelande om exploateringen av Norrvikens Trädgårdar, 2012-02-24

• Pressmeddelande om styrelsens brev till stadsarkitekt Karolina Keyzer, 2010-08-18

• Pressmeddelande om Stockholmsdeklarationen för modernismens arkitektur, 2007-06-07

• Pressmeddelande om reducerad moms för kulturbyggnader, 2005-12-14

• Pressmeddelande iinför vindkraftsetableringar, 2004-10-01UTTALANDEN