Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög men fortfarande relevant, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Save the date – trädgårdskonst i Själland-Skåne försommar 2024 

Från storslagen barock till intima villaträdgårdar. Europa Nostra Sverige och Europa Nostra Danmark planerar en gemensam resa med trädgårdskonst som tema. Vi siktar mot den för trädgårdskonst mest gynnsamma tiden på året, slutet av maj, början av juni. Vi planerar att ha buss till vårt förfogande.

Förslag till upplägg av vår trädgårdskonstresa.

Vi börjar i Köpenhamn fredagen den 31 maj. Mål att besöka är Byhaven i Christianshavn och Bernstoffsparkens Rosenhave, med frukost (lunch) i Dronning Louses Tehus. Vi rör oss sedan mot Helsingör och kan på vägen stanna till i Holte och Sonja Polls have. Dagen avslutas i Fredensborg, med slottsträdgård och övernattning i närheten. 

Lördagen börjar på Själland och Frederiksborgs Barokhave, sedan färja till Helsingborg. Efter lunch är ett önskvärt besöksmål Höganäs och Ulla Molins trädgård. Vi reser sedan mot Lund och Malmö, men avslutar förslagsvis lördagen på Krapperups slott

Under söndagen besöker vi Sofiero slottsträdgård, med lunch i orangeriet. Efter Sofiero står Södra Sandby och Sven-Ingvar Anderssons trädgård Marnas på önskelistan. Resan avslutas i Pildammsparken i Malmö.

Vi återkommer med utförligt program och praktiska detaljer. Men Save the date!

Kandidater till 7 Most Endangered 2024

 Europa Nostra och European Investment Bank (EIB) Institute har valt ut 11 objekt/platser som kandidater att föras upp på listan över 7 Most Endangered 24. Europa Nostras ordförande Hermann Parzinger pekar på att de utvalda platserna hotas av rivning, olämplig utveckling, förödande effekter av naturkatastrofer, försummelse eller brist på finansiering.

Shiva Dustdar från samarbetspartnern European Investment Bank Institute framhåller att räddningen av kulturarv leder till förmåga att ta itu med andra angelägna utmaningar.

Textilarbetarbostäder i Roubaix-Tourcoing, FRANCE

På 1800-talet var städerna Roubaix och Tourcoing, tillsammans med Lille, hjärtat av Frankrikes textilindustri. Städerna lockade tiotusentals arbetare från såväl Frankrike som Belgien, vilka inhystes i en form av försörjningsbostäder som kallas courées. Smala återvändsgränder innehöll hus inklämda bakom befintliga radhus, vilket skapade en distinkt morfologi som återspeglade arbetarklassens liv.

Endast en handfull courées finns kvar, fortfarande bebodda och i viss mån i gott skick. En ny stadsrenoveringsplan hotar att förstöra dessa få återstående. Lokala politiska beslut har tagit bort tidigare skydd och infört tvångsexpropriering av byggnaderna.

Följ länk 7mostendangered-2024/ för utförligare presentationer om alla de 11 objekten/platserna.

Ansökan till Costa Carras European Citizens Award 

Europa Nostra och Elliniki Etaria utlyser andra omgången av Costa Carras European Citizens Award. Ansökan ska vara inlämnad senast 16 februari 2024. Ansökan sker via en Application Form och sänds till sepi@ellinikietairia.gr eller info@europanostra.org.

I sin helhet heter priset Costa Carras European Citizens Award for Safeguard of Endangered Cultural and Natural Heritage. Priset instiftades till minne av Costa Carras (1938-2022), naturvårdare, historiker, forskare och affärsman. Från 1976 och flera decennier framåt var Costa Carras vice ordförande för Europa Nostra.

Priset lanserades 2023 och går till en enskild europeisk medborgare, en grupp eller en NGO baserad i Europa som arbetar med syftet att mobilisera allmänheten i arbetet med att rädda hotade kulturarv. Räddningsaktionen kan äga rum såväl i det egna landet som utanför landets gränser men inom Europa. Vinnaren får ett penningpris på 10 000 €. 

Första pristagaren av Costa Carras European Citizens Award blev A.R.A – Architecture, Restoration, Archaeology från Rumänien. A.R.A har mobiliserat medborgare, lokalt och över hela landet, till skydd och främjande av gruvlandskapet Roșia Montană, i regionen Transsylvanien.

I Roşia Montană har brytning av guld och silver skett från förhistorisk tid, över medeltiden och fram till 1970-talet. Brytningen har lämnat ett historiskt rikt gruvlandskap. År 2021 skrevs gruvområdet i Roșia Montană samtidigt upp på Unescos världsarvslista, och på listan av hotade världsarv. Ett storskaligt dagbrottsprojekt hotade landskapet men A.R.A lyckades tillsammans med andra grupper och organisationer stoppa exploateringen. Man visade på hållbara alternativa lösningar.

Mer information om Costa Carras European Citizens Award och A.R.A, samt ansökningsformulär finns via länken costa-carras-european-citizens-award-2024/

Nordiskt möte 9 november 2023

Europa Nostra Sverige höll vårt höstmöte den 9 november 2023. Mötet var samtidigt ett led i vår rad av pågående nordiska möten. Tema var Indigenous Cultures in the North.

Se fullständigt program här: Seminar-Indigenous-Cultures-North-EN_S-9-nov_23.pdf?media=1696601926

Inbjudna talare under höstmötet var:

Inge Brisgaard, arkitekt och inspektör vid Grönlands Nationalmuseum och Arkiv. Inge Brisgaard förärades Prins Henriks Europa Nostra Danmarks pris 2022.

Arnstein Brekke, snickare, ingenjör och antikvarie. Arnstein är specialist på folklig trähusbebyggelse, med ett särskilt intresse för det Pitesamiska byggnadsarvet.

Joar Nango, samisk arkitekt och artist. Joar utforskar platsen och dess förhållande till det koloniala arvet och urfolkens identitet. Joar är representerad på 2023 års arkitekturbiennal i Venedig med Girjegumpi: The Sámi Architecture Library, i den nordiska paviljongen.

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024

Ansökningstiden har passerat.

Ansökan till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards sker inom fem kategorier: 1) Bevarande & adaptiv återanvändning; 2) Forskning; 3) Utbildning, träning och kunnande; 4) Medborgerligt engagemang och 5) Heritage Champions.

Gå till länk https://www.europeanheritageawards.eu/apply/ för att ladda ned dokument samt ta del av riktlinjer och förutsättningar. Styrelsen för Europa Nostra Sverige hjälper gärna till med ansökan. Våra kontaktuppgifter finns på sidan ”Om oss”.

Nedan följer några exempel på 2023 års vinnare. För den fullständiga listan med presentationer av vinnande projekt följ länk: 2023-winners-of-europe-top-heritage-awards

Bevarande & adaptiv återanvändning 2023

Friluftsskolen Skolen vid Sundet i Köpenhamn

Skolen vid Sundet i Köpenhamn, från 1938, ritades för att uppfylla tidens krav på solljus, frisk luft och närhet till naturen. Arkitekt var Kaj Gottlob. Skolans design skulle förhindra utvecklingen av tuberkulos hos barn. Skolan listades som en byggnad av första graden 1990 av danska Slotts- och kulturstyrelsen. Restaureringsprojektet syftade till att balansera skolans kulturhistoriska värden och ursprungliga teknik, med nutida krav på en skola för barn med motoriska funktionshinder. Projektet finansierades av Köpenhamns kommun.

Följ länk om skolan och restaureringsprojektet: friluftsskolen-open-air-school

Medinės miesto architektūros muziejus/Museum of Urban Wooden Architecture i Vilnius, Lettland tilldelades också pris i kategorin bevarande & adaptiv återanvändning.

Byggnaden från 1800-talet är en ovärderlig del av Vilnius historiska träarkitektur. Men byggnaden hade lämnats att förfalla i decennier. 2019 beslutade Vilnius stad att etablera Museum of Urban Wooden Architecture i byggnaden och återställa byggnaden med respekt för det ursprungliga utförandet. Projektet finansierades av Europeiska unionen och Vilnius kommun. Följ länk och läs mer om restaureringen och till vad byggnaden används idag: museum-of-urban-wooden-architecture

Heritage Champions 2023

I kategorin Heritage Champions belönas arkeologen Cláudio Torres för sitt långvariga arbete med att uppmärksamma arvet från den islamska tiden i Portugal. Som lärare i medeltidshistoria märkte Torres att även om det funnits en betydande islamsk närvaro i Portugal under en period av 500 år, återspeglades inte detta adekvat i historiska studier över tiden. Följ länk för att ta del av mer om Cláudio Torres: europeanheritageawards/claudio-torres

Ukraina fortsatt i fokus

Det ryska angreppskriget på Ukraina fortsätter. Europa Nostra Sverige öppnade hösten 2022 i samarbete med Sveriges Arkitekter upp för möjligheten att stötta Ukrainas arbete med att rädda sitt kulturarv. Stöd kunde ges dels genom en insamling (avslutad) och genom kunskapsuppbyggnad och engagemang. Den 10 november 2022 genomfördeSveriges Arkitekter och Europa Nostra gemensamt symposiet CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE – Past, Present, Future.

Europa Nostra fortsätter att på olika sätt stå upp för Ukraina. Genom länk http://donation.europanostra.org kan du ekonomiskt stötta arbetet.

Den 8 mars 2023 genomförde Europa Nostra #Women4Heritage onlineevenemang i solidaritet med Ukraina. Webinariet innehöll vittnesmål från flera intressenter inom det ukrainska kulturarvet. ALIPH Foundation har förnyat sitt engagemang för Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina med ytterligare 50 000 euro. I samarbete med ALIPH och i samarbete med HERI och den ukrainska Fulbright Circle baserad i Kiev, lanserade Europa Nostra den andra utlysningen för ansökningar till Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina.

Europa Nostra Summit 2023

Europa Nostra Summit 2023 genomfördes 27 till 30 september i Venedig, den fantastiska men också hotade staden. Europa Nostra skapades formellt 1963 som en följd av det hot om förstörelse som redan då hängde över Venedig.

Europa Nostra fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina

Europa Nostra har å det skarpaste fördömt Rysslands brutala invasion av Ukraina, ett oberoende och suveränt europeiskt land. Europa Nostra uppmanar också Unesco att inte genomföra det 45:e Världsarvskommittémötet som planerat, i juni, i Kazan, Ryssland.

Invasionen är ett flagrant brott mot internationell lag och ordning. Människorna i Ukrainas står inför stort lidande och ofattbara förluster. Europa Nostra kräver ett omedelbart slut på denna oacceptabla aggressionshandling och för återupprättande av freden i Europa.

Europa Nostra påminner om att det europeiska projektet idag bygger på en rad grundläggande värderingar: fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv. Rysslands invasion av Ukraina representerar negationen av dessa värderingar och bör därför förstås som en attack mot alla som värnar dessa värderingar. 

Europa Nostras uttalande, på engelska, kan läsas i sin helhet via följande länk: Europa-Nostra-Statement-Ukraine.

Kulturarvsorganisationer kraftsamlar mot skadorna av Rysslands invasion av Ukraina

I ett uttalande från Riksantikvarieämbetets tar man fasta på att kulturarv är skyddat enligt folkrätten. Enligt Haagkonventionen 1954 formuleras skyddstanken utifrån att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv”. Kulturarv förstörs i krig, avsiktligt och oavsiktligt. Den som bryter mot konventionen, kan lagföras i efterhand. Se raa.se-kulturarv-far-inte-forstoras-i-krig. Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), ratificerade konventionen 1957. Även länder som inte skrivit under konventionen, är skyldig att följa den.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomiska medel för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden. ICOMOS svenska nationalkommitté stödjer initiativet i sak såväl som ekonomiskt, liksom stiftelsen Kulturarv utan Gränser. 

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner. Medel sätts in på bankgiro: 5475-9758, eller Swish: 1236280424. Märk donationen: Insamling till Ukraina. Insamlingen sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Följ länk nordiska-museer-ekonomisk-insamling-ukrainas-kulturarv för mer information..

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf