Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög men fortfarande relevant, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

7 Most Endangered – förlängd ansökningstid!

Tiden för att nominera till Europa Nostras viktiga program 7 Most Endangered – har utökats till den 30 september. 2024 års upplaga av 7 Most Endangered Program uppmanar särskilt till nomineringar av arv som är hotat av förväntade klimatförändringar.

Över hela Europa ställs kulturarvet inför ökande hot: naturkatastrofer, klimatförändringar, väpnade konflikter, försummelse, olämpliga åtgärder eller brist på medel.

Om du känner till ett viktigt kulturarv i Europa som är hotat och behöver uppmärksamhet, nominera det till 7 Most Endangered Program 2024. Förena dig med Europa Nostra i ansträngningarna att rädda vårt gemensamma kulturarv! Både materiellt och immateriellt arv är berättigat att anslutas till programmet, offentligt ägt likväl som privatägt.

Klimatförändringarna utgör ett av de största hoten mot Europas och världens materiella och immateriella kulturarv. Nomineringar av kulturarv som hotas av både långsamma händelser (höjning av havsnivån, skiftande säsongsvariationer) och händelser som inträffar snabbt (skogsbränder, extrema översvämningar) välkomnas.

Dessutom, som ett uppmärksammande av de betydande kriser som råder idag på den europeiska kontinenten, inklusive väpnade konflikter, post-konfliktmiljöer och naturkatastrofer, uppmuntrar Europa Nostra ansökningar från individer och organisationer som bor i dessa drabbade områden.

Följ länk 7mostendangered.eu/call-for-nominations/ för mer information (på engelska), om tidigare vinnare och mer om villkoren, vilka som kan söka m m. Europa Nostra bjuder int till ett webinarium “Why and how to submit a nomination for 7 Most Endangered Programme 2024?”. Webinariet tar upp bakgrunden till 7 Most Endangered Program och ger information och tips om hur du bäst förbereder och skickar in dina nomineringar. Webinariet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk senast 14 juli.

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024

Ansökan ska ske senast 13 oktober 2023.

Ansökan till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards är öppen. Ansökan sker inom fem kategorier: 1) Bevarande & adaptiv återanvändning; 2) Forskning; 3) Utbildning, träning och kunnande; 4) Medborgerligt engagemang och 5) Heritage Champions.

Gå till länk https://www.europeanheritageawards.eu/apply/ för att ladda ned dokument samt ta del av riktlinjer och förutsättningar. Styrelsen för Europa Nostra Sverige hjälper gärna till med ansökan. Våra kontaktuppgifter finns på sidan ”Om oss”.

Webinarier “How to prepare an application for the Awards 2024”


Europa Nostra håller två seminarier med goda råd om hur genomföra en ansökan för European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024. Seminarierna sänds följande dagar. Seminarierna är utan kostnad, men anmälan krävs.

Onsdag, 30 August 2023 från 17:00 – 18:00 CESTRegister here

Fredag, 15 September 2023 från 10:00 – 11:00 CESTRegister here

Hitta inspiration från 2023 års vinnare, som presenterades 13 juni i år. 30 projekt från 21 länder tilldelades European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Sverige fick 2023 ingen vinnare, men Danmark och Norge kunde företräda Norden. Nedan följer några exempel på 2023 års vinnare. För den fullständiga listan med presentationer av vinnande projekt följ länk: 2023-winners-of-europe-top-heritage-awards

Vill du lyfta fram något projekt särskilt, kan du delta i Public Choice Award. Följ länk: https://vote.europanostra.org

Bevarande & adaptiv återanvändning

Friluftsskolen Skolen vid Sundet i Köpenhamn

Skolen vid Sundet i Köpenhamn, från 1938, ritades för att uppfylla tidens krav på solljus, frisk luft och närhet till naturen. Arkitekt var Kaj Gottlob. Skolans design skulle förhindra utvecklingen av tuberkulos hos barn. Skolan listades som en byggnad av första graden 1990 av danska Slotts- och kulturstyrelsen. Restaureringsprojektet syftade till att balansera skolans kulturhistoriska värden och ursprungliga teknik, med nutida krav på en skola för barn med motoriska funktionshinder. Projektet finansierades av Köpenhamns kommun.

Följ länk om skolan och restaureringsprojektet: friluftsskolen-open-air-school

Medinės miesto architektūros muziejus/Museum of Urban Wooden Architecture i Vilnius, Lettland tilldelades också pris i kategorin bevarande & adaptiv återanvändning.

Byggnaden från 1800-talet är en ovärderlig del av Vilnius historiska träarkitektur. Men byggnaden hade lämnats att förfalla i decennier. 2019 beslutade Vilnius stad att etablera Museum of Urban Wooden Architecture i byggnaden och återställa byggnaden med respekt för det ursprungliga utförandet. Projektet finansierades av Europeiska unionen och Vilnius kommun. Följ länk och läs mer om restaureringen och till vad byggnaden används idag: museum-of-urban-wooden-architecture

Heritage Champions

I kategorin Heritage Champions belönas arkeologen Cláudio Torres för sitt långvariga arbete med att uppmärksamma arvet från den islamska tiden i Portugal. Som lärare i medeltidshistoria märkte Torres att även om det funnits en betydande islamsk närvaro i Portugal under en period av 500 år, återspeglades inte detta adekvat i historiska studier över tiden. Följ länk för att ta del av mer om Cláudio Torres: europeanheritageawards/claudio-torres

Årsmöte 7 juni 2023

Europa Nostra Sverige höll årsmöte 2023 den 7 juni. Lokal var Spritmuseet, Djurgårdsgatan 9, Stockholm. Tema industrihistoria. Under årsmötet fick vi möta representanter för Altungstad brenneri i Norge, som fick Europa Nostra pris 2022 för föredömlig restaurering och återanvändning av ett industriminne.

Från Kyrkeby brännvinsbränneri i Lyckebyåns dalgång, Småland, Årets industriminne 2002, deltar och berättar representanter från hembygdsföreningen.

Altungstads bränneri från 1855, utanför Hamar i Norge.

För program över årsmöte, besök på spritmuseet och efterföljande presentationer av de två industriminnena se länk: S-arsmote-program-7-juni-2023_final.pdf

Förutom program hittar du också årsredovisning för 2022 och verksamhetsplan för 2023 via länk europanostra.se/medlemsaktiviter

Ukraina fortsatt i fokus

Det ryska angreppskriget på Ukraina fortsätter. Europa Nostra Sverige öppnade hösten 2022 i samarbete med Sveriges Arkitekter upp för möjligheten att stötta Ukrainas arbete med att rädda sitt kulturarv. Stöd kunde ges dels genom en insamling (avslutad) och genom kunskapsuppbyggnad och engagemang. Den 10 november 2022 genomfördeSveriges Arkitekter och Europa Nostra gemensamt symposiet CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE – Past, Present, Future.

Europa Nostra fortsätter att på olika sätt stå upp för Ukraina. Genom länk http://donation.europanostra.org kan du ekonomiskt stötta arbetet.

Den 8 mars 2023 genomförde Europa Nostra #Women4Heritage onlineevenemang i solidaritet med Ukraina. Webinariet innehöll vittnesmål från flera intressenter inom det ukrainska kulturarvet. ALIPH Foundation har förnyat sitt engagemang för Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina med ytterligare 50 000 euro. I samarbete med ALIPH och i samarbete med HERI och den ukrainska Fulbright Circle baserad i Kiev, lanserade Europa Nostra den andra utlysningen för ansökningar till Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina.

Europa Nostra Summit 2023

Europa Nostra Summit genomförs i Venedig, den fantastiska men också hotade staden. Summit genomförs 27 till 30 september 2023. Europa Nostra firar samtidigt 60 år av verksamhet. Organisationen startade formellt i just Venedig 1963.

Du kan följa förberedelserna för program och festligheter genom länk celebrating-the-60th-anniversary-of-europa-nostra-in-venice/

Europa Nostra fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina

Europa Nostra har å det skarpaste fördömt Rysslands brutala invasion av Ukraina, ett oberoende och suveränt europeiskt land. Europa Nostra uppmanar också Unesco att inte genomföra det 45:e Världsarvskommittémötet som planerat, i juni, i Kazan, Ryssland.

Invasionen är ett flagrant brott mot internationell lag och ordning. Människorna i Ukrainas står inför stort lidande och ofattbara förluster. Europa Nostra kräver ett omedelbart slut på denna oacceptabla aggressionshandling och för återupprättande av freden i Europa.

Europa Nostra påminner om att det europeiska projektet idag bygger på en rad grundläggande värderingar: fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv. Rysslands invasion av Ukraina representerar negationen av dessa värderingar och bör därför förstås som en attack mot alla som värnar dessa värderingar. 

Europa Nostras uttalande, på engelska, kan läsas i sin helhet via följande länk: Europa-Nostra-Statement-Ukraine.

Kulturarvsorganisationer kraftsamlar mot skadorna av Rysslands invasion av Ukraina

I ett uttalande från Riksantikvarieämbetets tar man fasta på att kulturarv är skyddat enligt folkrätten. Enligt Haagkonventionen 1954 formuleras skyddstanken utifrån att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv”. Kulturarv förstörs i krig, avsiktligt och oavsiktligt. Den som bryter mot konventionen, kan lagföras i efterhand. Se raa.se-kulturarv-far-inte-forstoras-i-krig. Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), ratificerade konventionen 1957. Även länder som inte skrivit under konventionen, är skyldig att följa den.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomiska medel för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden. ICOMOS svenska nationalkommitté stödjer initiativet i sak såväl som ekonomiskt, liksom stiftelsen Kulturarv utan Gränser. 

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner. Medel sätts in på bankgiro: 5475-9758, eller Swish: 1236280424. Märk donationen: Insamling till Ukraina. Insamlingen sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Följ länk nordiska-museer-ekonomisk-insamling-ukrainas-kulturarv för mer information.

Res med Europa Nostra till Afrodites land; Cypern

Europa Nostra arrangerar i samarbete med researrangören Special Tours i höst en resa till Cypern.

Korsfararborgen Kolossi, nuvarande byggnad från 1400-talet, ursprungligen 1200-tal. Borgen är inte berömd bara för sina korsfarare, utan också för produktion av socker och vin.

Resan genomförs av Specialtours i London, som ni når genom: verity@specialtours.co.uk

Androula Vassiliou, vice ordförande för Europa Nostra, står för konceptet till denna speciella resa för medlemmar i Europa Nostra. Cyperns läge i östra Medelhavet har format århundraden av civilisationer. Grekiska tempel, romerska mosaiker, bysantinska kyrkor, befästningar efter korsfarare, venetianska borgar och osmanska byggnader återspeglar historien om denna fantastiska ö.

Genom bifogade länkar hittar ni inbjudan och program: CYPRUS-24-30-OCTOBER-2023.pdf, anmälningsblankett Booking-Form-Europa-Nostra-Cyprus-October-2023.pdf och resevillkor Europa-Nostra-Booking-Conditions-2023.pdf.

Nordic-Baltic school project 

Som ett spin-off-initiativ till Det Europeiska kulturarvsåret 2018, lanserade de nordiska Europa Nostra organisationerna, inklusive Estland Europa Nostra – Youth for Cultural Heritage. Nordic-Baltic Youth Project. För mer om programmet se under fliken: europanostra.se/natverkande-och-opinionsbildning/

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra har anslutit sig som medlem till NEB.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf