Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög men fortfarande relevant, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Resa till trädgårdskonsten i Skåne-Själland

Framför en del av Krapperups slotts bestånd av rhododendron. Europa Nostra deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige.

Europa Nostra deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige genomförde tillsammans vår trädgårdskonstresa från 31 maj till 2 juni 2024. Vi besökte sammantaget tio platser, från intima privata trädgårdar till Fredriksborgs slott gigantiska barockträdgård. Gigantisk i åtminstone nordiska ögon.

Resan hade organiseras av Europa Nostra Sverige och Europa Nostra Danmark, som del av samarbetet mellan samtliga nordiska Europa Nostra länder. Ägare, landskapsarkitekter, trädgårdsmästare och professionella guider tog oss genom de fantastiska miljöerna.

Tanken är att återkomma med en mer utförlig redogörelse av resan.

Valhallabadet i Göteborg hotas av rivning

Valhallabadet är badhuset dit alla kunde gå. Arkitekten Nils Olsson fick OS-brons i arkitektur 1948! De beundrade mosaikväggarna, av konstnären Nils Wedel, kostade nyligen närmare en miljon kronor att renovera. Men koldioxidavtrycket för att riva och bygga nytt överstiger vida att renovera och bevara en gammal byggnad.

Göteborgarna är trogna sitt bad. Trots att underhållet synbart varierat under åren och populära aktiviteter som massage lagts ned, samt att potentiella dragplåster som Romerska badet göms undan, har höga besökssiffror hållit i sig under åren. 

Läs bifogade protest mot rivningen, undertecknat av åtta kulturmiljöorganisationer: Debatt_Valhalla_2405014.pdf . Artikeln kommer att publiceras i Göteborgs Posten.

7 Most Endangered Program

Europa Nostra driver sedan 2013 programmet 7 Most Endangered i samarbete med European Investment Bank. Genom programmet uppmärksammas varje år ett antal hotade kulturarv. Europa Nostras kulturella expertis och påverkansarbete kombineras med EIB:s och dess instituts finansiella och tekniska tillgångar.

2024 års 7 Most Endangered är nu utsedda. Av de sju är tre platser som drabbades av jordbävningen 6 februari 2023, två objekt från Hatay-provinsen i Turkiet samt synagogan i Siena, Italien.

Staden Antiokia drabbades av stora skador vid jordbävning 2023, med minst 30 000 döda och återstående överlevande utspridda över hela Turkiet.

Järnporten i Antiochia, mellan berget Starius och berget Staurin nära St. Peter Cave Church.

Järnporten i Antiochia, en 18 meter hög stenstruktur är den enda bevarade porten av fem kring den antika staden Antiokia. Järnporten, placerad i ett pass högt över den nuvarande staden, var del av en stadsmur som bildade en damm, som reglerade floden Parmenios vatten.

Medan det omedelbara fokuset har legat på att stödja jordbävningsöverlevande, bygger Antiokias bevarande från jordbävningens efterdyningar på att hämta kunskap från dess historia. Att vitalisera den levande staden kräver också en koppling till dess ursprung, exemplifierat av av Järnporten.

Följ länk för en utförlig presentation av varje objekt: 7-most-endangered-heritage-sites-2024

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024

Tillkännagivande av 2024 års vinnare kommer att äga rum den 30 maj.

Ansökan till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards sker inom fem kategorier: 1) Bevarande & adaptiv återanvändning; 2) Forskning; 3) Utbildning, träning och kunnande; 4) Medborgerligt engagemang och 5) Heritage Champions.

Europa Nostra Summit 2024

Europa Nostras European Cultural Heritage Summit 2024 äger rum i Bukarest, Rumänien från 6 till 8 oktober. Summit ger ett unikt tillfälle att ta del av diskussioner kring kulturarvets politiska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga betydelse.

Triumfbågen, Arcul de Triumf, i Bukarest. Färdigställd 1935 – 1936 men med en föregångare 1878 (självständigheten) och en 1918 (första världskriget).

Årets toppmöte koncentreras kring Europa Nostras nätverksprojekt European Cultural Heritage Agora, som samfinansieras av Europeiska Unionen. Satsningen sker i nära samarbete med en rad offentliga och privata arkitekturorganisationer i Rumänien.

Summits höjdpunkt är som alltid European Heritage Awards Ceremony, som äger rum den 7 oktober på rumänska Athenaeum

Costa Carras European Citizens Awards 2024

2024 års vinnare av Costa Carras European Citizens Awards for Safeguard of Endangered Heritage tillkännagavs den 21 mars. Stéphane Bern, en känd fransk-luxemburgsk journalist, radiovärd och TV-presentatör, och en framstående kulturarvsförespråkare tilldelades Golden Award för sitt exemplariska arbete i Frankrike och resten av Europa.

Stéphane Bern, journalist, radio- och TV-värd från Luxemburg, och välkänd förespråkare för kulturarvets värde, tilldelades Golden Award 

Juryn delade också ut det nyinrättade Silver Award gemensamt till Archilochos – Cultural Association of Paros (Grekland) och Haydarpaşa Solidarity for Society, City and Environment (Turkiet). Organisationerna har framgångsrikt organiserat lokala medborgarrörelser för att främja och bevara kultur- och naturarv .

Ukraina och Rysslands pågående angreppskrig fortsatt i fokus

Det ryska angreppskriget på Ukraina fortsätter. Europa Nostra Sverige öppnade hösten 2022 i samarbete med Sveriges Arkitekter upp för möjligheten att stötta Ukrainas arbete med att rädda sitt kulturarv. Den 10 november 2022 genomförde Sveriges Arkitekter och Europa Nostra gemensamt symposiet CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE – Past, Present, Future.

Europa Nostra fortsätter att på olika sätt stå upp för Ukraina. Genom länk http://donation.europanostra.org kan du ekonomiskt stötta arbetet.

Den 8 mars 2023 genomförde Europa Nostra #Women4Heritage onlineevenemang i solidaritet med Ukraina. Webinariet innehöll vittnesmål från flera intressenter inom det ukrainska kulturarvet. ALIPH Foundation har förnyat sitt engagemang för Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina med ytterligare 50 000 euro. I samarbete med ALIPH och i samarbete med HERI och den ukrainska Fulbright Circle baserad i Kiev, lanserade Europa Nostra den andra utlysningen för ansökningar till Heritage Solidarity Fellowship för Ukraina.

Europa Nostra Summit 2024 genomförs 6 – 8 oktober i Bukarest, Rumänien.

Europa Nostra fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina

Europa Nostra har å det skarpaste fördömt Rysslands brutala invasion av Ukraina, ett oberoende och suveränt europeiskt land. Europa Nostra uppmanar också Unesco att inte genomföra det 45:e Världsarvskommittémötet som planerat, i juni, i Kazan, Ryssland.

Invasionen är ett flagrant brott mot internationell lag och ordning. Människorna i Ukrainas står inför stort lidande och ofattbara förluster. Europa Nostra kräver ett omedelbart slut på denna oacceptabla aggressionshandling och för återupprättande av freden i Europa.

Europa Nostra påminner om att det europeiska projektet idag bygger på en rad grundläggande värderingar: fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv. Rysslands invasion av Ukraina representerar negationen av dessa värderingar och bör därför förstås som en attack mot alla som värnar dessa värderingar. 

Europa Nostras uttalande, på engelska, kan läsas i sin helhet via följande länk: Europa-Nostra-Statement-Ukraine.

Kulturarvsorganisationer kraftsamlar mot skadorna av Rysslands invasion av Ukraina

I ett uttalande från Riksantikvarieämbetets tar man fasta på att kulturarv är skyddat enligt folkrätten. Enligt Haagkonventionen 1954 formuleras skyddstanken utifrån att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv”. Kulturarv förstörs i krig, avsiktligt och oavsiktligt. Den som bryter mot konventionen, kan lagföras i efterhand. Se raa.se-kulturarv-far-inte-forstoras-i-krig. Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), ratificerade konventionen 1957. Även länder som inte skrivit under konventionen, är skyldig att följa den.

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomiska medel för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden. ICOMOS svenska nationalkommitté stödjer initiativet i sak såväl som ekonomiskt, liksom stiftelsen Kulturarv utan Gränser. 

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner. Medel sätts in på bankgiro: 5475-9758, eller Swish: 1236280424. Märk donationen: Insamling till Ukraina. Insamlingen sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Följ länk nordiska-museer-ekonomisk-insamling-ukrainas-kulturarv för mer information..

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf