Välkommen som medlem!

Europa Nostra Sverige hälsar alla intresserade privatpersoner och ideella kulturarvsorganisationer varmt välkomna att teckna medlemskap. Du blir del av en mycket stor familj av hängivna medlemmar som bidrar till att uppmärksamma och slå vakt om kulturarvets värde och möjligheter. Som medlem tillhör du både den internationella och den svenska organisationen. Du kan delta vid alla publika arrangemang såväl lokalt/nationellt som på den europeiska arenan.

Institutioner, myndigheter, och företag kan teckna associerat medlemskap.

Som medlem får du

 • inbjudan till och rösträtt på Europa Nostra Sveriges årsmöten
 • möjlighet att engagera dig i centrala Europa Nostras kongresser, samråd, kommittéer, juryarbete, och kampanjer
 • rätt att delta och rösta på generalförsamlingen som äger rum under den årliga kulturarvskongressen/summit
 • den årliga publikationen över vinnarna av European Heritage Awards/Europa Nostra Awards och tidskriften Heritage in Action
 • Centrala Europa Nostra nyhetsbrev och ”Sharing News from Brussels”
 • inbjudan att delta på Special Tours årliga kulturarvsresa, som ordnas exklusivt för Europa Nostra medlemmar

Du kan alltid ta kontakt med styrelsen i Sverige, eller det internationella sekretariatet och dela med dig av förslag och synpunkter. Kontaktuppgifter till Europa Nostra Sverige hittar du under Styrelsen

Så här blir du medlem

Europa Nostra har tre medlemskategorier: Individuella medlemmar, medlemsorganisationer och associerade organisationer. Medlemsorganisationer kan vara ideella organisationer som NGOs, stiftelser eller museer. Associerade organisationer kan vara offentliga eller privata organ som inte räknas som ideella, men önskar stödja Europa Nostra. Det kan vara offentliga kulturarvsorganisationer, turismorganisationer och liknande.

Anmälningsblanketter

För mer information och en fullständig överblick över möjliga medlemskap, stödformer och ansökningsblanketter se länk Get Involved Join.

Årsavgifter

 • Enskild 100 EUR
 • Par 165 EUR
 • Junior (18 – 30 år) 00 EUR
 • Medlemsorganisationer 275 EUR
 • Stödjande organisationer 275 EUR