Nyheter arkiv

Nordiskt möte 9 november 2023

Europa Nostra Sverige höll vårt höstmöte den 9 november 2023. Mötet var samtidigt ett led i vår rad av pågående nordiska möten. Tema var Indigenous Cultures in the North.

Se fullständigt program här: Seminar-Indigenous-Cultures-North-EN_S-9-nov_23.pdf?media=1696601926

Inbjudna talare under höstmötet var:

Inge Brisgaard, arkitekt och inspektör vid Grönlands Nationalmuseum och Arkiv. Inge Brisgaard förärades Prins Henriks Europa Nostra Danmarks pris 2022.

Arnstein Brekke, snickare, ingenjör och antikvarie. Arnstein är specialist på folklig trähusbebyggelse, med ett särskilt intresse för det Pitesamiska byggnadsarvet.

Joar Nango, samisk arkitekt och artist. Joar utforskar platsen och dess förhållande till det koloniala arvet och urfolkens identitet. Joar är representerad på 2023 års arkitekturbiennal i Venedig med Girjegumpi: The Sámi Architecture Library, i den nordiska paviljongen.

Europa Nostra Summit 25 till 27 september 2022

Europa Nostra Summit 2022 hölls den 25-27 september i Prag, ett givet tillfälle att uppmärksamma 30-årsdagen av att Prags historiska centrum fick världsarvsstatus. En tyngdpunkt i programmet var uppmärksamhet kring konsekvenserna av kriget i Ukraina, och de materiella och mänskliga följder det har.

Summit arrangeras av Europa Nostra och Europa Nostras representanter i Tjeckien, i samarbete med Europeiska kommissionen och Tjeckiens kulturministerium.

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022

Vinnarna av Europas främsta kulturarvsutmärkelse för 2022 tillkännagavs i juni av Europeiska Kommissionen och Europa Nostra. Ett 30-tal projekt har tilldelats utmärkelser inom kategorierna: restaurering och anpassad återanvändning; forskning; utbildning och färdigheter samt medborgerligt engagemang och medvetandegörande. Ingen utmärkelse till Sverige i år, men vi kan glädja oss åt att Norge och Finland tilldelats två priser vardera.

Det finländska projektet Masters and Apprentices fick sin utmärkelse inom kategorin Education, Training and Skills.

För fullständig lista och pressmeddelande följ länk: sendinblue.com. Mer info om själva priset finns här: europanostra.se

Listan över 2022 års 7 Most Endangered

Tisdagen den 29 mars tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som 2022 förts upp på listan 7 Most Endangered.

En av de 7 miljöer som förts upp på Europa Nostras lista över 7 Most Endangered är Zogu-bron, byggd 1927 över Matfloden i norra Albanien. Bron är ett nationellt monument inom området metall- och betongkonstruktioner. Strukturen är i överhängande fara att kollapsa på grund av skador på en av dess pelare, och bron får inte längre användas. 

Europa Nostra lanserade programmet 7 Most Endangered 2013. Genom programmet uppmärksammas kulturhistoriska platser och miljöer som är särskilt hotade av exempelvis försumlighet, plundring, rivning eller klimatförändring. Syftet är att mobilisera civilsamhälle och offentlighet att göra nödvändiga insatser för de hotade miljöerna. Nominering till en av de sju sker i två steg.

För mer om vilka miljöer som 2022 förts upp på listan 7 Most Endangered följ länk: https://7mostendangered.eu .

ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage (ISC20C)

ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage (ISC20C) har tillsammans med Getty Conservation Institute (GCI) tagit fram ”20cHTF as a Tool for Identifying, Assessing and Celebrating Heritage Places”.

Twentieth-Century Thematic Framework (20cHTF) publicerades 2020 och är ett resultat av ett mångårigt projekt av ISC20c och Getty Conservation Institute. Förhoppningen är att ramverket ska fungera över hela världen som ett verktyg för professionella som arbetar med det moderna samhällets kulturarv.

ILUCIDARE Final Playground

Europa Nostra och Europeiska kommissionen bjöd in till ILUCIDARE Final Playground den 22 april 2022. Det treåriga ILUCIDARE-programmet är nu avslutat. 

ILUCIDARE har haft som vision att visa hur kulturarv kan vara en resurs för innovation och internationellt samarbete. Programmet ILUCIDARE har inspirerat till att använda kulturarv som katalysator för ekonomisk utveckling i gränsöverskridande projekt, och i kulturutbyten med en diplomatisk dimension.

För mer information om hela ILUCIDARE programmet följ länk: ilucidare.eu

2021 års utvalda 7 Most Endangered

Den 8 april 2021 tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som valts ut till listan 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe.

Europa Nostras vice verkställande president, Guy Clausse, framhåller att målet med listan över 7 Most Endangered är att rikta uppmärksamhet mot de hot som miljöerna står inför. På 2021 års lista finns medeltida kloster, renässanssträdgårdar, industrihistoriska järnvägar, modernismens arkitektur och ikoniska kulturlandskap. Platser som vittnar om vårt förflutna, minne och identitet. Miljöerna som är vektorer för hållbar utveckling, och också möjliga verktyg för fred och dialog.

De fem öarna Amorgos, Kimolos, Kithira, Sikinos och Tinos tillhör ögruppen Kykladerna i Egeiska havet. Ölandskapet är en ikonisk del av grekisk och europeisk identitet. Här finns en samexistens mellan havet, kullarna, bergen, bosättningarna, monumenten och de arkeologiska platserna. Miljöerna hotas av planer på vindkraftverk, med risk för att morfologi och klimat, flora och fauna påverkas negativt.
Centralpostkontoret i Skopje är en modernistisk och brutalistisk byggnad från efterkrigstiden. Byggnaden designades av arkitekten och konstnären Janko Konstantinov och stod färdig 1974. Byggnaden har formen av en lotusblomma, en symbol för återuppbyggnaden av Skopje efter jordbävningen 1963. Interiören och taket skadades svårt i en brand 2013. Idag hotas den dessutom av vanskötsel, och erosion som orsakas av närheten till floden Vardar.

Läs mer om de sju listade miljöerna: 7-most-endangered-sites-2021. Mer om programmet 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe: europanostra.se/7most-endangered

ILUCIDARE sommarskola i Krakow 18 – 24 juli 2021

EU-programmet ILUCIDARE, som stöds av Europa Nostra, genomför 2021 sin första sommarskola. Rubriken är ”Heritage and innovation: Central Europe and beyond” och äger rum 18 – 24 juli i Krakow och Krosno. Sommarskolan vänder sig till unga professionella, forskare och studenter inom kulturarvsområdet. Baserat på ansökan antas 20 deltagare. Pedagogiken utgår från Design Thinking-metoden, som tillämpats vid Glass Heritage Center i Krosno. 

Sista ansökningsdag 10 maj. Ingen kursavgift, arrangörerna täcker transport- och boendekostnader. Studenterna ansvarar själva för att skaffa sjukförsäkring.

Skolan planerar att använda en blandad undervisningsmodell, såväl on-line som fysisk. Alla kurser följer regeringens COVID-19-riktlinjer. Förhoppningen är att deltagarna kan mötas fysiskt, men situationen med COVID-19 kan tvinga fram en undervisning baserad helt online. Deltagarna får besked i början av juni.

Mer information om sommarskolan och ansökningsförfarande: ilucidare_summer_school_.pdf

Europa Nostra uttalande kring den väpnade konflikten i Nagorno Karabakh

Europa Nostra antog den 29 oktober 2020 ett uttalande som djupt beklagar den pågående väpnade konflikten kring Nagorno-Karabakh, med förlust av människoliv och allvarliga skador på kulturarvet som följd. Följ länken för uttalandet i sin helhet, med inbäddade länkar till övriga organisationers uttalande: Nagorno-Karabakh_Statement_.pdf

Webinar kring Hagia Sophia 24 och 25 september 2020

Den 10 juli 2020 förklarade en domstol i Istanbul att omvandlingen 1934 av Ayasofia (Hagia Sophia) i Istanbul till museum, var lagstridigt. Beslutet 2020 definierade på nytt byggnaden som moské, och Hagia Sophia har också på nytt tagits i bruk som sådan.

Europa Nostra beskriver beslutet som chockartat. Uttalandet från Europa Nostra kan läsas här: europanostra.org-hagia-sophia/

Under 24 och 25 september 2020 genomförde Fatih Sultan Mehmet Universitetet i Istanbul webinariet International Hagia Sophia Symposium. För mer information om innehåll följ länk : ayasofyasempozyumur

ICOMOS och ICOM har i ett gemensamt uttalande uttryckt sin oro för vad som nu kan hända med byggnaden: Hagia_Sophia_ICOM_ICOMOS_.pdf.

Turbulens kring Hagia Sofia i Istanbul

Den 10 juli 2020 förklarade en domstol i Istanbul att omvandlingen av Ayasofia (Hagia Sofia) i Istanbul 1934 från moské till museum var lagstridigt. Beslutet kommer att på nytt definiera byggnaden som moské. Utslaget har tagits emot med glädje bland stora delar av befolkningen i Turkiet men med bestörtning på många andra håll. Hagia Sofia är en byggnad som dragit till sig stort intresse genom sin arkitektoniska skönhet, och genom sin historia. Att byggas som katedral (532 – 537), omvandlas till moské (1453) och sedan till museum 1934). Byggnaden har ansetts vara själva sinnebilden för kulturell mångfald och tolerans.

Europa Nostra beskrev beslutet som chockartat. Uttalandet från Europa Nostra kan läsas här: europanostra.org-hagia-sophia/. ICOMOS och ICOM har i ett gemensamt uttalande uttryckt sin oro för vad som nu kan hända med byggnaden: Hagia_Sophia_ICOM_ICOMOS_.pdf.

Hagia Sofia ingår i en del av Istanbul som 1985 fördes upp på världsarvslistan, vilket innebär förpliktelser för den ansvariga staten att konsultera med Unesco innan större förändringar. Unesco beklagar att staten Turkiet i fallet med Hagia Sofias omdefiniering inte rådgjort med Unesco i förväg: unesco-statement-hagia-sophia-istanbul

La Y stå!

Den 19 december 2019 kom norska regeringens beslut att Y-blokka, skadat av terrorbombningen 2011, ska rivas trots nationella och internationella protester. Norska staten har stämts av bland andra Norska Fornminnesföreningen och Norska Arkitekters landsforbund. Europa Nostra har nominerat Y-blokka till en av sju byggnader på 2020 års lista av 7 most endangered.

Programmet The 7 most endangered är Europa Nostras viktigaste och mest uppmärksammade kampanj för hotade kulturmiljöer. Även efter regeringsbeslutet står Europa Nostra fast vid sin uppfattning att Y-blokka ska bevaras. Se länk: let-y-stay. Mer om 7 most endangered finns under flik: Europanostra.se

Demonstranter i Picassorandigt framför Y-blokka. Hösten 2019. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Krigsbrott och kulturarv

Europa Nostra antog den 7 januari 2020 ett skarpt uttalande med anledning av den upptrappade militära konflikten i Mellanöstern, f a USA/Iran och Irak. Uttalandet är publicerat på centrala Europa Nostras hemsida: unacceptable-to-intentionally-target-cultural-heritage-as-a-weapon-of-war. Andra internationella kulturarvsorganisationer som har fördömt hotet om att avsiktligt förstöra kulturarv som ett vapen i krig är ICOM / ICOMOS, Blue Shield International, World Monuments Fund, Global Heritage Fund, National Trust for Historic Preservation

* Se Haagkonventionen om krigets lagar som antogs av Unesco 1954. Wikipedia har information om Haagkonventionen: Haagkonventionen. Även på Svenska Unescorådets hemsida finns information om Haagkonventionen. andra-protokollet-till-haagkonventionen

Europa Nostra summerar 2019 och lyfter visioner för det nya decenniet

Europa Nostra har lagt ytterligare ett verksamhetsår bakom sig. I ett brev till medlemmarna i Europa Nostra Council och styrelse summerar generalsekreteraren Sneška Quaedvlieg – Mihailovic året som gått, och blickar fram mot uppgifter som väntar under året och decenniet som kommer. Brevet återges på engelska i sin helhet nedan, här ett axplock av punkterna.

  • Kulturarvet har förts in i själva hjärtat av det europeiska projektet genom Paris Manifesto: Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel !, presenterat som del av European Cultural Heritage Summit 2019.
  • Gratis medlemskap för medlemmar under 30, lanserat 2019, har gett över 100 nya medlemmar från 15 länder. För att följa upp intresset organiserade Europa Nostra ett ”capacity building program” i Athen under sommaren. Omkring 60 ungdomar och 60 councilledamöter deltog.
  • Europa Nostra deltog i två projekt finansierade av EU; genom Creative Europe finansierades projektet Food is Culture, och genom Horizon 2020 projektet ILUCIDARE
  • Stärkt finansiering från European Investment Bank Institute, innebär att listan över 7 most endangered, kommer att kunna vara årlig från och med 2020. 

Klicka här för brevet från generalsekreterare Sneška Quaedvlieg – Mihailovic: Dear All!

Resa med Europa Nostra

Europa Nostra har strukit Heritage Tours ur sin verksamhet, men nya resemöjligheter öppnades som ett svar på medlemmarnas uttryckliga önskemål. Europa Nostra slöt därför avtal med Specialtours som tog på sig att arrangera resor av den typ som medlemmarna önskar.

Anmälan till resorna var planerat att ske helt utanför Europa Nostra, och Specialtours skulle kommunicera direkt med de som var intresserade av att delta. Planen var att under 2020 genomföra en resa till Le Marcheregionen på Italiens östkust, för att testa hur utfallit skulle bli.

Coronapandemin med åtföljande hälsa- och reserestriktioner omöjliggjorde dock resan. Förhoppningsvis kan arrangemanget tas upp igen när läget så tillåter.

Stor utställning om byggnadskultur i Danmark 2020

Europa Nostra DK och Museum Sønderjylland visar i samarbete utställningen Grænseløs påvirkning – Dansk bygningskultur gennem århundreder. Utställningen öppnade i november på Museum Sønderjylland, och stänger den 20 oktober 2020.

Se länk till pdf: Grænseløs-Påvirkning. Se länk till Museum Sönderjylland: Graenseloes-v://msj.dk/graenseloes-paavirkning-2/