Integritetspolicy

Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, börjarde gälla inom EES den 25 maj 2018.

Avsikten med den nya lagstiftningen är att se till att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Vi använder bara information om dig som behövs för att hantera kontakt mellan oss och dig i samband med vår affärsrelation. Typiskt sett kan vi ha information om ditt namn och kontaktuppgifter såsom e-postadress, adress och telefonnummer registrerade.

Vi kommer att radera informationen om dig när den blir överflödig och inte längre behövs.

Vi kommer bara att använda information om dig som är sedvanlig för vår typ av affärsrelation.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används.
Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig