Styrelse och kontaktuppgifter

Tina Wik

Tina Wik, ordförande
ordforande (@) europanostra.se

Arkitekt med eget kontor och slottsarkitekt för Örebro slott.
Projektledare i Bosnien Hercegovina för Kulturarv utan Gränser vars restaureringar fick Europa Nostra Award. Efter fredsavtalet i Bosnien Hercegovina, expert 2001 – 2008 i Commission to Protect National   Monuments, embryo till landets motsvarighet till Riksantikvarieämbetet. Tina har även fått Europa Nostra Award för församlingshemmet i Nora, som hon också har ritat.

Kersti Berggren, vice ordförande
kersti.berggren (@) me.com

Arkitekt. Har bland annat varit verksam vid Riksantikvarieämbetet och projektledare för Kulturarv utan Gränser i Kosovo med uppdrag att stärka Kosovos kulturarvsinstitutioner och lagstiftning. Mellan åren 2010 och 2018 verksamhetsledare för Torsby Finnskogscentrum vid Värmlands Museum.

Carl von Essen

Carl von Essen, ledamot
vonessen.carl (@) gmail.com

Förvaltar Ulvåsa herrgård med mycket praktiskt byggnadsvårdsarbete. Arbetat i olika projekt, främst workshops och byggnadsvårdsläger i Baltikum, Balkan, Zanzibar och Benin. Carl har varit mångårig styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Cecilia Sagrén, kassör
cecilia.sagren (@) kkh.se

Lektor vid kursen Restaureringskonst och områdesansvarig Arkitektur & Kritiska studier, Kungl. Konsthögskolan. Styrelseledamot i Sällskapet för restaureringskonst. Museiintendent Kisa Emigrantmuseum. Egen verksamhet med inredningsprojektering.

Barbro Mellander

Barbro Mellander, sekreterare
barbro.mellander (@) gmail.com

Före detta regionmuseichef och landsantikvarie. Har lång erfarenhet av regionalt kulturarvsarbete i bred bemärkelse men särskilt kulturmiljöområdet och med specialisering inom det industriella och kyrkliga kulturarvet. Är idag ideellt engagerad i flertal styrelser med inriktning på byggnadskultur, byggnadsvård och kulturhistoria, bland annat Föreningen sockenkyrkonätverket och Lunds stiftshistoriska sällskap.  

ADJUNGERADE

Gunnar Almevik
gunnar.almevik (@) conservation.gu.se

Professor vid Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård. Undervisnings- och forskningsområden är kulturvårdens teori, praktik och historia, immateriella kulturarv, digital dokumentation och visualisering.

Karl-Magnus Melin kalle (@) timmermanskonst.se

Timmerman, hantverksforskare och doktorand vid Göteborgs Universitet. Projektledare för restaureringen av Ingatorps tiondebod, 2012-2018, som tilldelades Europa Nostra Award 2019.  Byggledare vid rekonstruktionen av Södra Råda timmerkyrka. Projektledare för stiftsprojektet Historisk timmermanskonst i Lunds stift 2014-2021.

Adress

Europa Nostra Sverige
Götgatan 69, 116 21 Stockholm

E-mail: info @ europanostra.se