Styrelse och kontaktuppgifter

Tina Wik

Tina Wik, ordförande
tina (@) tinawikarkitekter.se

Tina är arkitekt med eget kontor och slottsarkitekt för Örebro slott.
Projektledare i Bosnien Hercegovina för Kulturarv utan Gränser vars restaureringar fick Europa Nostra Award. Efter fredsavtalet i Bosnien Hercegovina, expert 2001 – 2008 i Commission to Protect National   Monuments, embryo till landets motsvarighet till Riksantikvarieämbetet. Tina har även fått Europa Nostra Award för församlingshemmet i Nora, som hon också har ritat.

Kersti Berggren, vice ordförande
kersti.berggren (@) me.com

Kersti är arkitekt, verksam bland annat vid Riksantikvarieämbetet och projektledare för Kulturarv utan Gränser i Kosovo med uppdrag att stärka Kosovos kulturarvsinstitutioner och lagstiftning. Mellan åren 2010 och 2018 verksamhetsledare vid Värmlands Museum för Torsby Finnskogscentrum .

Bibbi Leine
bibbi (@) landskapslaget.se

Bibbi är praktiserande landskapsarkitekt och delägare på Landskapslaget i Stockholm, var tidigare anställd på White arkitekter. Hon arbetar i olika typer av projekt och sammanhang, ofta i skyddad kultur- eller naturmiljö. Hon har undervisat i landskapsarkitektur bland annat på SLU Ultuna och på Tokai universitet för arkitektur och design i Asahikawa, Japan.

Torbjörn Lindstedt
 torbjorn.lindstedt (@) platsutveckling.se    

Torbjörn är bebyggelseantikvarie från Göteborg och partner i byrån Platsutveckling i Värmland. Vidareutbildning inom restaureringskonst från Kungliga Konsthögskolans Arkitekturskola, behörighet som sakkunnig kulturvärden (K). Torbjörn har arbetat med plats- och destinationsutveckling av kulturhistoriska miljöer främst i Västsverige, Värmland och Västmanland. Flera förtroendeuppdrag inom kulturmiljövården. Styrelseledamot i Norra Ny Utveckling i Klarälvdalen.

Karin Åberg Wærn

karin.abergwaern (@) gmail.com

Karin är kulturvetare med mångårig erfarenhet från museer i Sverige och samarbeten såväl nationellt som internationellt inom arkitektur och design, bland annat som koordinator för det nordiska deltagandet vid Venedigbiennalen i arkitektur. Sedan 2019 verksam som chef för utställningar och pedagogik vid Värmlands läns museum, Karlstad.

ADJUNGERADE

Karl-Magnus Melin

kalle (@) timmermanskonst.se

Karl-Magnus är timmerman, hantverksforskare och doktorand vid Göteborgs Universitet. Projektledare för restaureringen av Ingatorps tiondebod, 2012-2018, som tilldelades Europa Nostra Award 2019.  Byggledare vid rekonstruktionen av Södra Råda timmerkyrka. Projektledare för stiftsprojektet Historisk timmermanskonst i Lunds stift 2014-2021.

Adress

Europa Nostra Sverige
Götgatan 69, 116 21 Stockholm

E-mail: info @ europanostra.se